Het Friestalige boek De 13 fan Obbe Sjutsje van Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet blijft leverbaar.
Kijk verder op deze pagina voor de bestelgegevens.

Omslag De 13 fan Obbe Sjutsje


Info
Auteurs: Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet
Titel: De 13 fan Obbe Sjutsje
Ondertitel: De singeliere histoarje fan de Postma's fan De Tempel yn 'e Sânfurdterryp
Taal: Fries (Zuidwesthoek) en Limburgs (Sittard, alleen bladzijde 187 en 189)
Eerste uitgave: Oude Mei 2022 (12 mei) door Útjouwerij DeRyp, Workum
Tweede uitgave: 9 september 2022 door De Oare útjouwerij, Enschede
ISBN: 9789071610769
Vorm: Gebonden met harde kaft, 220 x 295 mm.
Inhoud: 200 bladzijden in kleur met meer dan 150 afbeeldingen
Gewicht: Twee en een half pond

Uit het boek


Anderen over De 13


Persberichten


Obbe - Boer op 'e bûthúsbank


Sjutsje - Een bitter leven


Bestellen
Er zijn nog enkele exemplaren van de eerste druk. Deze komt in de bus als u 24,95 euro (voor het boek) plus een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten overmaakt op nummer NL96 TRIO 0379 3898 51 bij de Triodos Bank op naam van Bits & Books met vermelding van De 13 Druk 1 en het adres waar het naar toe moet.

De iets duurdere tweede druk (uitgegeven zonder subsidie) verschijnt 9 september 2022 bij De Oare útjouwerij in Enschede (ISBN 9789071610769, publieksprijs 29,95).
Deze komt in de bus als u 29,95 euro (voor het boek) plus een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten overmaakt op nummer NL96 TRIO 0379 3898 51 bij de Triodos Bank op naam van Bits & Books met vermelding van De 13 en het adres waar het naar toe moet.

Vanaf zaterdagmiddag 10 september 2022 is het boek weer verkrijgbaar bij de boekhandels van Van der Velde in Sneek en elders, bij Boekhuis Stumpel in Bolsward, bij de AFÛK-boekhandel in Leeuwarden, bij de Primera in Lemmer, bij Café De Freonskip in Blauwhuis en bij het Museum Warkums Erfskip in Workum. Vanaf maandag 26 september ook bij Boekhandel Burgum.De Nederlandstalige uitgave, De 13 van Obbe en Sjutje, laat nog wat langer op zich wachten. We zijn nog op zoek naar een uitgever/partner met een aansluiting bij het Centraal Boekhuis.

Alle nog leverbare uitgaven van De Oare útjouwerij staan in de Fondslijst.

De 13 fan Obbe Sjutsje